Σέρβις

Τι είναι Σέρβις;

Το πρόγραμμα Περιοδικής Συντήρησης είναι στην ουσία το χρονοδιάγραμμα των σερβίς που συστήνει ο κατασκευαστής να ακολουθείτε, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή κατάσταση και μακροζωία του αυτοκινήτου σας. Πρόκειται για μια σειρά αντικαταστάσεων και ελέγχων που πρέπει να γίνονται ανά συγκεκριμένα τακτά χρονικά διαστήματα.
Ωστόσο, στο συνεργείο μας υπάρχει η πιθανότητα κατά την επίσκεψή σας, να προτείνουμε συχνότερα διαστήματα Περιοδικής Συντήρησης ή διεξοδικότερη συντήρηση από εκείνη που προτείνει ο κατασκευαστής. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο χρήσης του αυτοκινήτου, στις κλιματολογικές συνθήκες, περιβαλλοντολογικές ιδιαιτερότητες, κ.ά.
Στο συνεργείο MALATHOURAS Auto Service, στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες που πιστεύουν ότι ο περιοδικός έλεγχος, η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση των φθαρμένων εξαρτημάτων, αυξάνουν στο μέγιστο το βαθμό ασφάλειας και αξιοπιστίας. Ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις των κατασκευαστών αλλά και της πρόνοιες της νομοθεσίας, παρέχουμε ΣΕΡΒΙΣ για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Πάντοτε με την χρήση πιστοποιημένων ανταλλακτικών από κορυφαίους κατασκευαστές.

logo-servis

Στο συνεργείο MALATHOURAS Auto Service, φροντίζουμε να καλλιεργούμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, που στηρίζεται στη συνεχή επικοινωνία που έχουμε μαζί τους αλλά και στον επαγγελματισμό που επιδεικνύουμε.

    Μερικά από τα χαρακτηριστικά του συνεργείου μας είναι:

  • Κατά την παραλαβή κάθε αυτοκινήτου, κάνουμε λεπτομερή καταγραφή όλων όσων μας αναφέρει ο ιδιοκτήτης του.
  • Διενεργούμε τεχνικό έλεγχο, αξιολογούμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε, τον ενημερώνουμε για το κόστος και αφού πάρουμε την έγκριση του, αρχίζουμε τις εργασίες.
  • Διατηρούμε Αρχείο εκκρεμοτήτων για εργασίες που δεν έγιναν και χρίζουν επιδιόρθωσης, υπογεγραμμένο από τον ιδιοκτήτη.
  • Κρατάμε αρχείο φάκελου συντήρησης οχήματος.
  • Μετά από κάθε εργασία δίνεται Βεβαίωση συντήρησης, επιδιόρθωσης από αδειούχο τεχνίτη.
  • Βιβλιάριο συντήρησης με εγγύηση εργασιών.
  • Καρτέλα επόμενης συντήρησης.