Επισκευές

Η επισκευή, επιδιόρθωση επιμέρους συστημάτων στο αυτοκίνητο σας είναι μια εργασία πολύ σημαντική. Οι εργασίες πρέπει πάντοτε να διενεργούνται από αδειούχους τεχνίτες και να συνοδεύονται από εγγύηση. Συστήματα όπως κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, αναρτήσεις, φρένα αλλά και πολλά άλλα, χρίζουν μεγάλης προσοχής αφού σχετίζονται άμεσα με την οδική σας ασφάλεια.

Στο συνεργείο μας MALATHOURAS Auto Service, επενδύουμε συνεχώς στην τεχνική μας κατάρτιση αλλά και σε εξειδικευμένο εξοπλισμό που απαιτεί ο κάθε κατασκευαστής. Επισκευάζουμε και επιδιορθώνουμε όλα τα συστήματα του αυτοκίνητου από μηχανές και κιβώτια ταχυτήτων μέχρι δυναμό και μίζες, πάντοτε χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας ανταλλακτικά και με εγγύηση εργασιών ενός έτους.

Ενδεικτικές εργασίες

Κινητήρας

Αλλαγή ή γενική επισκευή κινητήρα καθώς και εργασίες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης επιμέρους εξαρτημάτων όπως: κυλινδροκεφαλή, τσιμούχες και φλάντζες, ιμάντα ή καδένα χρονισμού, αισθητήρες, τουρμπίνα, καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ, πολλαπλής (manifold) εισαγωγής – εξαγωγής, καταλύτη και λοιπά εξαρτήματα.

Σύστημα Μετάδοσης

Αλλαγή ή επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων, βοηθητικών, διαφορικού καθώς και εργασίες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης εξαρτημάτων όπως: λάδια συστήματος, σέρβις αυτομάτου κιβωτίου, αλλαγή δίσκου (clutch), ρουλεμάν, ημιαξόνια, φούσκες ημιαξονίων και λοιπά εξαρτήματα.

Σύστημα Ανάρτησης

Αντικατάσταση επιμέρους εξαρτημάτων όπως ελατήρια, αγκώνες (control-arm), μπούς, μπίλιες, κόντρα-σούστες (αμορτισέρ) και λοιπά εξαρτήματα.

Σύστημα Διεύθυνσης

Επισκευή ή αντικατάσταση τιμονιών (υδραυλικών, ηλεκτρικών και ηλεκτροϋδραυλικών). Επίσης αλλαγή ακρόμπαρας (μπίλιες), φούσκες και λοιπά εξαρτήματα.

Σύστημα Ψύξης

Αλλαγή αντλίας νερού, θερμοστάτη, ψυγείο νερού μηχανής – ψυγείο αέρος θέρμανσης, ψυγείο λαδιού, σωληνάκια, τσιμούχες, αισθητήρες, λάστιχα νερού και λοιπά εξαρτήματα.

Σύστημα Πέδησης

Αλλαγή δισκοφρένων και δισκόπλακων, υγρά φρένων, αισθητήρων, σωληνάκια υψηλής πιέσεως, modulator ABS, επισκευή ή αλλαγή caliper, κεντρικής τρόμπας φρένων, και λοιπά εξαρτήματα.

Ηλεκτρολογικά

Αλλαγή ή επιδιόρθωση δυνάμου, starter, αλλαγή μπαταρίας, αισθητήρων, λαμπτήρων φωτισμού και λοιπά εξαρτήματα.